Cán bộ thanh tra phải tận tuỵ, dũng cảm, không để bị mua chuộc

Đây là ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Thanh tra Chính phủ tổ chức sáng 27/7.

Theo Phó Tổng thanh tra Đặng Công Huẩn, trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn ngành đã triển khai trên 3.800 cuộc thanh tra hành chính và trên 92.900 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm gần 9.900 tỷ đồng, hơn 32.600 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước gần 7.900 tỷ đồng và gần 360 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với gần 600 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành trên 51.300 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 5.900 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 42 vụ, 46 đối tượng…

Về công tác tiếp công dân, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp trên 199.000 lượt công dân với gần 159.900 vụ việc, 2.148 đoàn đông người, trong đó riêng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương tiếp trên 8.300 lượt công dân, 236 lượt đoàn đông người. Các bộ, ngành, địa phương đã tiếp trên 190.900 lượt công dân với gần 151.600 vụ việc; 1.912 lượt đoàn đông người.

Trong xử lý đơn thư, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã xử lý gần 87.000 đơn đủ điều kiện xử lý; có gần 17.300 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước. Trong đó Thanh tra Chính phủ đã xử lý 2.157 đơn đủ điều kiện xử lý; các bộ ngành, địa phương đã xử lý 84.800 đơn thư. Qua phân loại có trên 13.500 vụ việc khiếu nại; gần 3.700 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính.

Kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN được công bố, công khai theo quy định, đã kiểm tra tại gần 1.500 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 198 đơn vị vi phạm…

Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém của ngành. Cụ thể, công tác thanh tra còn có những hạn chế nhất định, vẫn còn hiện tượng chồng chéo trong hoạt động thanh tra. Nhiều cuộc thanh tra triển khai chậm so với kế hoạch; một số cuộc thanh tra chậm báo cáo và kết luận thanh tra, trong đó có những cuộc thanh tra đột xuất, dư luận quan tâm. Việc thực hiện một số nội dung về thanh tra chuyên ngành chưa đúng theo Chỉ thị 20. Kết quả phát hiện vi phạm giảm trên một số chỉ tiêu quan trọng. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động thanh tra chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; việc phối hợp trong giám sát hoạt động đoàn thanh tra còn có mặt hạn chế.

Mạnh dạn sửa sai, không né tránh, đùn đẩy

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, kết quả mà toàn ngành thanh tra đạt được 6 tháng đầu năm 2018 với những chuyển biến rõ rệt so với cùng kỳ năm 2017.

Cụ thể, công tác xây dựng ngành được củng cố và kiện toàn; xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra theo đúng định hướng; ngành đã phát huy được vai trò nòng cốt trong việc tham mưu triển khai thực hiện các giải pháp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh xây dựng thể chế, giúp Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Tố cáo (sửa đổi), hoàn thiện và trình Quốc hội cho ý kiến về Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi)…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực cũng chỉ ra một số hạn chế, yếu kém mà ngành thanh tra cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá nghiêm túc, đề ra giải pháp khắc phục.

Đó là, việc kết luận một số cuộc thanh tra còn chậm (có vụ việc kết luận nhiều lần), có vụ việc thanh tra chỉ ra khuyết điểm nhưng xử lý thế nào lại không nêu, quản lý đoàn chưa chặt chẽ, có nhiều trường hợp tiêu cực trong tiến hành thanh tra, chất lượng một số cuộc thanh tra còn hạn chế, một số cán bộ thanh tra chưa hiểu đầy đủ các quy định trong Luật Thanh tra, còn cứng nhắc về phạm vi các cuộc thanh tra; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, chậm được khắc phục, hiệu quả công tác tiếp công dân chưa cao, giải quyết khiếu nại tố cáo còn chậm, có vụ việc còn thiếu chính xác, chưa khách quan, công dân chưa đồng tình, bức xúc, kéo dài; tình hình khiếu nại tố cáo còn tiềm ẩn nhiều khó lường, phức tạp, khiếu nại lên Trung ương tăng cao (26,8%), giải quyết việc việc khiếu nại tố cáo còn chậm, tỷ lệ giải quyết thuộc thẩm quyền thấp so với kế hoạch đề ra (71,5%); quá trình giải quyết còn né tránh, đùn đẩy, không mạnh dạn sửa sai; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo còn hạn chế.

Công tác phòng chống tham nhũng của nhiều cấp, nhiều ngành còn thiếu quyết liệt, việc thực hiện một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng còn hình thức, hiệu quả chưa cao; việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo còn hạn chế, số vụ việc phát hiện còn ít so với thực tế vi phạm; việc nắm bắt tình hình để tham mưu thanh tra đột xuất các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng còn hạn chế.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng thể chế đã có nhiều cố gắng nhưng một số nhiệm vụ còn chậm, chất lượng chưa cao, nhất là các thông tư hướng dẫn nghiệp vụ; công tác xây dựng ngành.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Cán bộ thanh tra phải thật sự tận tuỵ với công việc, dũng cảm trong đấu tranh với cái sai và không bị mua chuộc”.

Theo Lê Sơn/Baochinhphu.vn

error: Content is protected !!